مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Paket Beres WP - Paket Pembuatan Website Instant menggunakan CMS WordPress dengan template yang kami sediakan, template bisa dilihat pada http://www.eazysmart.com/paket-beres.html

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Paket Website Premium - Paket Pembuatan Website Instant menggunakan CMS WordPress dengan template Premium yang kami sediakan, template bisa dilihat pada http://www.eazysmart.com/premium-website.html

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
E-Commerce - Instalasi dan setup Website E-Commerce menggunakan Prestashop

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
EazyStore - Platinum - Kapasitas Produk : 2250 item
Email Account : 4 email
Statistik : Standar
Sosial Media : No

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
EazyStore - Diamond - Kapasitas Produk : 5000 item
Email Account : 5 email
Statistik : Standar
Sosial Media : No

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
EazyStore - Pro 1 - Kapasitas Produk : 5000 item
Email Account : unlimited
Sosial Media : Yes
YouTube : Yes
User Level : Yes
Bilingual : Yes

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
EazyStore - Pro 2 - Kapasitas Produk : 5000 item
Email Account : unlimited
Sosial Media : Yes
YouTube : Yes
User Level : Yes
Bilingual : Yes

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (162.158.166.180) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution