مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Reseller Class B - Space 1000MB
Bandwidth 50000MB

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Reseller Class C - - Space 2500MB
- Bandwidth 125000MB

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Reseller Class D - - Space 5000MB
- Bandwidth 250000MB

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Reseller Class E - - Space 7500MB
- Bandwidth 350000MB

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Reseller Class G - - Space 20000MB
- Bandwidth 1000000MB

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (162.158.166.56) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution